Lukk

Logg inn med medlemsnummer og passord opprettet hos oss.

Er det første gang du skal logge deg inn på medlemssidene til Huseiernes Landsforbund bruker du postnummer som passord.

Dersom dette ikke fungerer, prøv å klikke på "Glemt passord?" under.

Om du ikke kommer videre med bruk av medlemsnummer og postnummer som innlogging, og ikke får respons på "Glemt passord", kan du kontakte oss på post@huseierne.no eller telefon 22 47 75 00.

Leiekontrakt for bolig

Her får medlemmer av Huseiernes Landsforbund standard leiekontrakt for bolig - helt gratis.

Alternativ 1 - Fyll ut og lagre leiekontrakt på nett

Her kan du fylle ut kontraktens felter på nett. Etter at den er ferdig utfylt, kan kontrakten skrives ut, og/eller sendes leietaker for gjennomsyn på e-post.

Kontraktens innhold blir lagret, og du kan åpne den igjen på ”Min side”. Man slipper med andre ord å skrive innholdet på nytt, neste gang kontrakten skal benyttes.

Du må være pålogget med eget medlemsnummer (brukernavn), for å lagre kontrakten.

Det er mulig å lagre flere ulike kontrakter, dersom man har flere boliger som leies ut.

Har man to utleieobjekter med tilnærmet like opplysninger (for eksempel i samme bygning), kan man duplisere kontrakten, og bare endre opplysninger om den aktuelle boenheten, og så lagre en ny kontrakt.

Husk å gi de forskjellige kontaktene ulike navn.

NB! Det er ikke mulig å lagre navn på leietaker på grunn av personvern- og registerlovgivning. Dette må skrives inn hver gang, selv om samme leietaker skal leie for en ny utleieperiode.

Klikk her for å gå til leiekontrakt som kan lagres

Alternativ 2 - Skriv ut kontrakten uten å lagre

Åpne kontrakten som pdf-dokument og skriv den ut.

Det er mulig å fylle den ut på skjermen, men ikke mulig å lagre utfylte kontrakter.

Merk. Du må være innlogget med brukernavn og passord for å få tilgang til kontrakten. 

Åpne kontrakt som PDF

Publisert: 8. des 2011 19.13, Oppdatert: 22. okt 2014 10.24

Utfylling av leiekontrakten punkt for punkt

Last ned husordensregler

Overtakelsesprotokoll ved utleie av bolig

Overtakelsesprotokollen gir en oversikt over boligens tilstand og innhold ved inn- og utflytting.

Hvordan fylle ut en husleiekontrakt?

Problemer med å fylle ut leiekontrakt for bolig?

Garantidokument i husleieforhold

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leier oppfyller sine avtaleforpliktelser.

Les departementets rundskriv her

Utskriftsvennlig pdf-dokument